In augustus jl. uitte een groep artsen hun bezorgdheid over de maatregelen tegen COVID-19 en het voornemen van het kabinet om dit wettelijk vast te leggen, in een brandbrief gericht aan de Kamerleden. De brief werd ondertekend door meer dan 800 artsen, waaronder 7 hoogleraren, en medisch zorgpersoneel. Hier volgt een samenvatting van de eerder verschenen brandbrief.
Wij maken ons zorgen om de nog altijd geldende noodmaatregelen en de snelheid waarmee hypotheses en meningen bij wet dreigen te worden vastgelegd, zonder dat daar stevige wetenschappelijke grond voor is. Wij zijn bezorgd over de buitenproportionele strafmaatregelen, privacy schendingen, inbreuk op lichamelijke integriteit en het zelfbeschikkingsrecht, naast extreme macht binnen één departement.
De verantwoording vanuit het kabinet dat dit gebeurt in het belang van volksgezondheid is onbegrijpelijk…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, OKTOBER 2020