‘Zou voor God iets te wonderlijk zijn?’
Sinds 26 september 2021 bestaat Gospelkerk Refreshed niet meer. Het is nu Gospelkerk Vlaanderen. Dat is niet zo maar een naamsverandering, maar een nieuwe kerk. Met een ruimere, open en doelgerichte visie en strategie. Via Gospelkerk Vlaanderen willen wij onbevangen heel Vlaanderen bereiken en bemoedigen. En daarvoor heeft de Heer zelf de weg gebaand. Ondanks of dank zij Corona.

Midden 2019, bijna een jaar voor corona, leidde de Heer ons om met Gospelkerk Refreshed te gaan voor een ‘CROSSOVER CHURCH’. Geen internet-kerk, maar een soort ‘hybride’ kerk. Een kerk die dicht bij de mensen staat via internet en sociale media enerzijds, maar ook fysiek via kerkdiensten en speciale ‘Come together’-events. En dit volwaardig naast elkaar en elkaar aanvullend…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, OKTOBER 2021