Nu we net Pinksteren gevierd hebben, is het goed om nog even te reflecteren op dit wonderbaarlijke feest. Want het is niet zomaar een feest, of een vrije dag, het is de viering van de uitstorting van de Heilige Geest. De Trooster, die Jezus beloofd had toen Hij nog op aarde was, die niet alleen mét ons zou zijn, maar ín ons zou komen wonen. Wat ben ik dankbaar voor de Heilige Geest! Zonder Hem zijn we allemaal niets en toch wordt Hij vaak onderschat of genegeerd. Niet omdat we Hem niet waarderen, maar wellicht omdat we soms niet goed weten wat we met Hem aan moeten. Bij Jezus kun je je een beeld vormen, maar de Heilige Geest kan wat vaag blijven als je Hem niet bewust zoekt. Ik kan in alle eerlijkheid zeggen dat zonder de Heilige Geest, zonder zijn aanraking, zonder zijn zalving of zijn tastbare aanwezigheid en kracht, ik geen bediening zou hebben en nooit voor mensen had durven staan om het woord te prediken. Na mijn bekering een vurig verlangen om de Heilige Geest te leren kennen en om door Hem gebruikt te worden in deze generatie. Er werd in mij een verlangen geboren dat anderen Jezus zouden leren kennen zoals ik Hem had leren kennen…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, JUNI 2021