Water. Het is uiterst belangrijk en onmisbaar voor mens en dier, voor bomen en planten en gras! Zonder water is er geen leven mogelijk op aarde. In tijden als deze wordt het ons weer eens heel duidelijk gemaakt: wat zijn we afhankelijk! Geen water, geen leven. Dat is de realiteit. De rivieren komen droog te staan, scheepvaart wordt onmogelijk. In Duitse rivieren als de Rijn, de Elbe en de Wezer, doken onlangs zogenaamde hongerstenen op met jaartallen als 1517 of eerder, met het opschrift: ‘Huil als je mij ziet’.
Zo ver, nee, zó laag is het water gekomen, en hoeveel erger wordt het nog? Een groot probleem voor de scheepvaart, maar ook voor boeren is het een extra zorg (naast al het geharrewar rond het stikstofprobleem). De droogte veroorzaakt daarnaast ook nog eens bos-, heide-, berm-, en duinbranden. Alles wordt licht ontvlambaar. En voor het blussen is natuurlijk ook weer water nodig. Wat een grote zorg kan dit zijn!… (artikel van Hans van den Berg)…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, AUGUSTUS 2022