In deze laatste dagen voordat Jezus terugkomt, is het niet meer de bedoeling dat mensen naar de kerk komen om naar één persoon op het podium te kijken die alles doet. Het moeten álle gelovigen zijn die opstaan en doen wat de Heilige Geest door hen heen wil doen. We zijn samen een heel lichaam van mannen en vrouwen van God, die vol van de Geest zijn en het werk van de Heer doen in deze wereld. 

In Handelingen 1:4, nadat Jezus opstond uit de dood, verscheen Hij aan Zijn discipelen en gaf hen instructies. ‘En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.’… 

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, JUNI 2022