Antisemitisme is helaas een groeiend fenomeen in deze laatste dagen voor de wederkomst van de Messias. Maar je kunt niet van God en Jezus houden en antisemitisch zijn of een hekel aan Joden hebben. God zal ooit ieder mens oordelen over hoe men is omgegaan met het Joodse volk. De grootste zonde tegen de Joden is echter, naar mijn mening, als christenen de Joodse Messias Jesjoea (Jezus) niet delen met het Joodse volk. Hiermee bedoel ik niet een arrogante, alwetende christelijke benadering, zonder respect en begrip van de Joodse cultuur. Bedenk dat ons geloof gefundeerd is op de Hebreeuwse wortels, zoals Paulus dit uitlegt in Romeinen 11. Daarom moeten we met respect communiceren over en met het Joodse volk. Ik richt mij nu tot de ware Gemeente die bestaat uit nederige, wedergeboren Jezus-volgelingen die de Geest van God hebben.
Toen ik begin 1970 als traditionele Jood tot bekering kwam, gebeurde dit in een stroom van Gods Geest waarin ik werd meegezogen. Vele leiders in de hedendaagse messiaanse beweging kwamen ook in diezelfde tijd tot geloof. Sindsdien is er niet zo’n grote toestroom meer geweest van Joden in het Koninkrijk, behalve de Russische Joden…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, FEBRUARI 2021