Seculiere wetenschappers moeten vaak niets van christelijke wetenschappers hebben: mensen die zich door geloof laten leiden kunnen geen wetenschapper zijn. Dat heeft de Kerk met Copernicus en Galilei immers laten zien. De vraag is nu: is het typisch christelijk om mensen (zoals Galilei toen) met een afwijkende wetenschappelijke visie, te verketteren, of zijn er aanwijzingen dat liberalen (atheïsten) dat zelf ook doen?

Wie mijn boeken heeft gelezen weet dat ik het Westen niet als ‘christelijk’ zie, maar dat ik liberalisme als de culturele hoofdstroming van onze cultuur definieer. Het liberalisme is een seculiere filosofie die haar oorsprong heeft in de Verlichting. Het liberalisme omschrijft zichzelf graag als rationeel: ze accepteren niets wat niet rationeel kan worden verklaard. Het is echter niet zo dat alles wat ze accepteren rationeel en strikt wetenschappelijk aantoonbaar is. Het liberalisme is een wereldbeeld dat nog het meeste weg heeft van een atheïstisch-agnostische religie en zoals elke religie een verklaring heeft voor het ontstaan van de schepping, zo is de scheppingsverklaring van de liberaal verwoord in de evolutietheorie. Deze theorie heeft wel de zweem van wetenschap, maar al haar fundamenten zijn in elk onderdeel onbewezen en onbewijsbaar. Ik noem het daarom graag een scheppingsmythe…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, JUNI 2022