Aan deze tijd van corona zien we dat God bezig is zijn Masterplan in vervulling te doen gaan. Het is een geweldig uitzicht waar God hemel en aarde zal terugbrengen naar hun oorspronkelijke bedoeling. Zodat ook ons vergankelijke lichaam zal plaatsmaken voor het onvergankelijke, het sterfelijke verwijderd zal worden en wij onsterfelijk worden. We lezen dat Jezus het heeft over de weeën in de eindtijd, dat zijn onder andere de rampen die plaatsvinden.

Ik geloof dat besmettelijke ziekten zoals corona of COVID-19, die kunnen opkomen, ook deel uitmaken van de toename van deze weeën. ‘Maar al die dingen zijn nog maar EEN BEGIN van de weeën’ (Matteüs 24:8). Niet alleen zullen zulke tekenen (of weeën) vaker komen, maar ook heftiger worden. En zoals een zwangere vrouw zich niet focust op de weeën, maar op het kind dat komen gaat, zo moeten wij ons ook richten op de wederkomst van de Heer Jezus, wiens komst aanstaande is….

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, FEBRUARI 2021