Oktober is de maand dat veel kerken in Nederland bidden voor Israël, het verbondsvolk van God. Traditioneel is de eerste zondag van oktober de Israëlzondag. In dit artikel in het Charisma Magazine oktober 2020, staan tien actuele gebedspunten genoemd waarvoor u kunt bidden.

We leven in een bijzondere tijd. Sinds de afgelopen honderd jaar vindt een groot wonder plaats, dat talloze keren beschreven staat in de Bijbel. Twintig eeuwen nadat het volk uit het land Israël verdreven werd, keren miljoenen Joden terug naar het beloofde land. Gods machtige daden worden in onze tijd zichtbaar. In Jeremia 16 staat: ‘Daarom, zie er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land van het Noorden en uit alle landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land’ (Jeremia 16:14-16)…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, OKTOBER 2020