‘Toen de vrouwen het graf binnenstapten, zagen ze dat Jezus’ lichaam er niet meer was. Ze wisten niet wat ze daarmee aan moesten. Plotseling waren er twee mannen bij hen, in blinkende kleren. De schrik sloeg de vrouwen om het hart en ze bogen zich diep neer. De mannen vroegen: ‘Waarom komt u in een graf zoeken naar de Levende? Hij is hier niet. Hij leeft weer!’ Lucas 24:3-6

Golgotha, de plaats van Jezus’ kruisiging en dood, is Gods aanwijzing dat Hij er alles aan heeft gedaan om de mensheid te redden van zonde en schuld. Het is de plaats en de manier die God bepaald heeft om de duivel ervan te weerhouden om de mens voor altijd te gijzelen en te beroven van eeuwig leven met God. Voor Jezus’ lijden en sterven aan het kruis, was de dood een vijand. Een definitieve status, waarbij de zielen van de mensen naar het dodenrijk werden gebracht. De plaats waar zij gevangen bleven tot de oordeelsdag. Maar na Jezus’ lijden en sterven aan het kruis, daalde Hij af naar de hel om de sleutels van dood en dodenrijk terug te veroveren. Sindsdien is de dood slechts een incident…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, APRIL 2021