Een aantal mannen deelde in de zomer van 2018 het evangelie in een metro in Valencia. Ze wilden jongeren, die op weg waren naar een feestje, confronteren met hun zonden. Met een megafoon riepen ze: deze metro zit vol met zonde, drugs en seksuele onreinheid. Een passagier riep vervolgens: ‘We gaan allemaal dood!’ Er ontstond chaos en grote paniek, mensen probeerden de metro te verlaten en sommigen raakten gewond. De evangelisten riepen nog uit: ‘Wees niet bang. Wees alleen bang voor zonde.’ Ze werden opgepakt voor wat ze deden.
Ik heb me wel eens afgevraagd hoe het de profeet Jeremia zou zijn vergaan als hij in onze tijd had gesproken. Hoe hadden onze kerken, gemeenten en politici gereageerd op zijn striemende woorden over zonde en het komende oordeel? Welke media-ophef en briefwisseling op CIP zouden er zijn ontstaan? Jeremia was in zijn eigen tijd in ieder geval niet geliefd. Zijn eigen familie handelde trouweloos en riep hem luid na, en zijn plaatsgenoten dreigden hem te vermoorden. Iedereen vervloekte hem en spotte met zijn woorden. En in de tempel? Daar wilden de geestelijk leiders Gods boodschap al helemaal niet horen. Onheilsprofeet Jeremia bracht een confronterende boodschap aan zijn eigen volk. Hij verklaarde hen schuldig en vertelde dat Gods oordeel zou komen (door de Babyloniërs) als ze ongehoorzaam bleven. Dit oordeel was vreselijk…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, JUNI 2021