‘Op zieken de handen leggen en ze zullen genezen’ is de belofte voor de gelovige in het Woord van God, in Marcus 16. Maar de stap om het daadwerkelijk in de praktijk te brengen blijkt lastig. Hoe je eenvoudig over deze drempel heen kunt stappen en met welk resultaat, wordt in dit Charisma-artikel beschreven.

Je merkt dat veel mensen het Woord horen en lezen in de kerk en thuis, maar weinig ervaring hebben in het praktisch toepassen van bijvoorbeeld genezing. Angst, ongeloof, onwetendheid en onervarenheid spelen een belangrijke rol. Daarentegen is er wel een verlangen om dit te leren. De stap om dit toch te doen is echter maar klein. Slechts enkele handvatten en oefeningen en dit deel wordt direct geactiveerd. Genezingstrainingen helpen hierbij door vanuit de Bijbel te leren wat je hebt ontvangen door geloof en wie je bent in Christus waarna je vervolgens op elkaar oefent. De vrucht die daaruit voortkomt is groot. Levens worden veranderd van zowel de deelnemers als de mensen die ze daarna mogen bedienen…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, FEBRUARI 2021