Wat is de Here Jezus een geweldige God. Als volle evangeliegemeente ‘Het Zout der Aarde’ in Rotterdam, hadden wij het voorrecht om van 23-25 oktober jl. onze jaarlijkse World Revival Fire Conference te organiseren. De Here bepaalde ons erbij om evangelist Jaap Dieleman uit te nodigen als hoofdspreker, gezien de tijd waarin we leven. Ons hoofdthema was ‘The Soon Coming King’.

Het verlangen om de Here Jezus te ontmoeten en bij Hem te zijn, werd sterk aangewakkerd. Wij moeten ons klaarmaken en enthousiast zijn om de Here te ontmoeten. Veel tijd is er niet meer, gezien de recente ontwikkelingen in de wereld en de bijbelse profetieën die in vervulling gaan in deze en de toekomende tijd. Ook plaatsten we recente ontwikkelingen in de wereld in het licht van de Bijbel, zodat wij als christen de tekenen leren herkennen en ons ervan bewust worden dat onze verlossing nadert. De visie van onze kerk ‘Het Zout der Aarde’ bestaat uit vijf delen: aanbidding (wij aanbidden God met ons leven), gemeenschap (we zijn één familie), discipelschap (wij zijn discipelen van Jezus), bedieningen (we hebben allemaal een plaats en taak in de gemeente)…

LEES DIT ARTIKEL VERDER IN CHARISMA MAGAZINE, DECEMBER 2020